Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

 

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici www.corenesa.com i koji su korištenjem web stranice obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka Obrta za poduku i savjetovanje COR sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 19, OIB: 69140254234 (dalje: COR), od korisnika kao ispitanika. COR osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrška te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

 

COR kao pružatelj usluga web stranice www.corenesa.com zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete kako bi lakše razumjeli koje podatke  COR prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno COR-u na e-mail adresu info@corenesa.com

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.corenesa.com  i pristankom na Opće uvjete putem web stranice www.corenesa.com korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.corenesa.com.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja web stranice www.corenesa.com.

 

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

COR može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.corenesa.com

Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.corenesa.com.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.corenesa.com